Hur man skriver ett papper i APA-format

Skriva ett papper i APA formatering kan vara svårt.

PDF av en APA papper-exemplet

För att hålla det mindre komplicerat har vi skapat guiden nedan för att hjälpa användare formatera sin APA papper!

  1. Första du ska göra är klicka in i huvudet på ditt dokument, du dubbel klick den översta huvudrad visas.

    12-14-2015 12-01-51 PM

    Hur man skriver en uppsats i APA-formatet titel

2. Sedan under utformningen fliken du ska klicka på annorlunda förstasida som gör att du kan ha ett annat värde för den första sidan.

3. Då du kommer att ange sidnumret och se till att du gör detta innan du anger någon information i sidhuvudet annars att ange något det kommer att ta bort det.

 

12-14-2015 12-03-50 PM4. Klicka på sidnummer. Sidan. vanligt tal 3

och du kan ange i din header information och för APA som är “Löpande huvud: TITELN PÅ DIN UPPSATS” som kommer att vara i versaler på titeln då slå tab två gånger för att hålla den arrangera i rak linje.

Sidnumret kommer att vara på höger sida med titeln på vänster sida.

12-14-2015 12-03-39 PM5. Då märker du att typsnittet inte är i tiden ny romersk 12pt så du vill rätta till det vid

lyfta fram allt och flytta till fliken hem, att välja tider nya roman och välja 12 PT teckensnitt och sedan rubriken för den första sidan är klar. Du kan Dubbelklicka någonstans nedanför sidhuvudsområdet och som kommer att få yu tillbaka till ditt vanliga dokument.

12-14-2015 12-02-43 PM6. Du kommer sedan att ange i din titelsidan information. Du kan slå ange fyra gånger och det kommer att skapa fyra tom rad områden sedan du kan dubbelkolla att se till att det finns faktiskt fyra. Då kommer att din titel börja på nästa rad.

12-14-2015 12-03-02 PMI övre och nedre fallet du skriver du samma titel för din uppsats och du använder titeln fallet så orden kapitaliseras men prepositioner och artiklar som och en skulle vara gemener.

7. Sedan skriver du i ditt namn, sedan skriver du i skolan, och sedan skall dagen för inlämnande.

8. Du kommer att märka detta är i det felaktiga teckensnittet igen så Ctrl A för att markera alla och gå tillbaka till teckensnittsområdet och ändra den till gånger nya roman 12 PT och standard i Microsoft word kommer att ha en felaktig inställning i fråga om hur långt isär linjerna är.

12-14-2015 12-03-11 PM9. Den gamla inställningen var 1.0 nu dess 1.15 nu måste du först ändra den till 2.0 vilket innebär dubbla
avstånd som kommer att skapa ett område som om det fanns en extra linje mellan varje extra rad men du inte vill ha att slå in i slutet av varje rad så ställer in det till 2.0 rätt för detta utan att behöva slå in.

10. Du måste också markera ta bort mellanslag efter punkt som kommer att krympa ned avståndet bara lite. 2.0 är faktiskt korrekt för rubrikområdet. Se till att du är rätt gå tillbaka och kolla om det står 2.0 och om utrymmet har ändrats korrekt båda områden bör säga lägga till mellanslag efter punkt som anger det finns inga extra radavstånd.

12-14-2015 12-03-23 PM11. Därefter tryck enter tills du kommer till nästa sida och överst på nästa sida kan du (sidan 2) Du måste ange din header igen. Så kommer att du dubbelklicka inom den första tum av sidan och gå till “sidnummer” sidan-> vanligt tal 3. Detta kommer att sätta sidan i rätten och hörn. Observera att du inte använder någon av de färdiga formatering som har extra information som sida skriven eller datum eller titel etc.

12. Istället för att göra gjorde löpande huvud som du på första sidan, du gör bara titeln på din uppsats i alla mössor igen hit fliken två gånger och kommer att sätta det i det vänstra hörnet med titeln och ditt nummer kommer att vara i det högra hörnet.

12-14-2015 12-04-07 PM

Hur man skriver en uppsats i APA-formatet sidan två

Dubbelklicka utanför huvudet och du kommer tillbaka till din startsida. Den allra första raden på sidan kommer du in titeln på din uppsats en gång (Ja detta är repetitiva men det är formatet). Det kommer att vara samma som den första sidan där du använder titeln fallet. Alla dina titlar matchar.

Den enda gången inte överensstämmer titeln och huvudet skulle vara om din titel var riktigt lång och går förbi halv etappmål i din header du skulle förkorta det till bara de första par ord.

13. Också på andra sidan kommer du förmodligen ha felaktiga teckensnittet i huvudet, Kontrollera att du väljer alla gå till fliken Hem och välj tider nya roman igen. Det borde vara sista gången du måste ändra teckensnittet i din papper.

12-14-2015 12-04-19 PM

Hur man skriver ett papper i APA-format, resultatet

14. Efter du lagt din titel i den första raden i den andra sida hit in och Vänsterjusterar markören. Träffa fliken så det indrag första raden och detta skulle vara där du börjar att börja skriva din uppsats.

Detta har varit en guide om hur man skriver en uppsats i APA Format njuta av jubel!

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *

13 − åtta =

Klämma fast det på Pinterest

Andelar
Dela det här